Dokumenty

Dokumenty znajdziesz również na stronie uczelni

Plik PDF

Ustawa 2.0

Plik PDF

Alfabet studenta

Plik PDF

Informator 2019

Plik PDF

Regulamin studiów

Plik PDF

Regulamin praktyk

Plik PDF

Regulamin świadczeń

Plik PDF

Statut uczelni

Plik PDF

Ścieżka certyfikacji