FAQ

Jestem studentem, studiuję na WSEI...

Salka Samorządu znajduje się w budynku Europa na jego ostatnim piętrze po prawej stronie korytarza – w sąsiedztwie sal językowych (Studium Języków Obcych). Naprzeciwko sali Dublin oraz obok sali Sztokholm.

Przebywamy tam głównie przy okazji niektórych spotkań oraz przy zarządzaniu projektami (m.in. organizując niezbędne do ich realizacji przedmioty). Okazję do spotkania Samorządu stanowią najczęściej wydarzenia w które jest zaangażowany.

Metodyka działania Samorządu zorientowana jest w sporej mierze na działaniu w trybie projektowym. Pomijając działania cykliczne (w postaci np. aktualizacji dokumentacji) sama aktywność oraz większość sił przerobowych skupia się na realizacji mniejszych lub większych projektów w postaci wydarzeń – stwarzając możliwość obrania zadań zgodnych z własnym zakresem kompetencji. Jednym z przykładów tego typu metodyki oraz jej efekt wynikowy stanowi wydarzenie WSEIcraft (realizowane przy wsparciu działu marketingu uczelni).

Przynajmniej dwa razy w roku (tzn. przynajmniej raz w semestrze) prowadzony jest nabór – tzw. nabór zimowy oraz tzw. nabór letni. Wiadomość o planowanym naborze pojawia się z wyprzedzeniem na fanpage Samorządu Studentów. W trakcie trwania naboru istnieje możliwość wyrażenia swojej chęci współpracy z Samorządem. Docelowo po przeprowadzeniu wstępnej rozmowy oraz braku poważnych uwag wyrażonych przez Zarząd które mogłyby negatywnie wpłynąć na pracę Samorządu taka osoba jest przyjmowana w jego szeregi. Nie zdarzyła się jeszcze sytuacja odrzucenia chętnego na etapie jego przyjęcia także bez obaw!

Podstawowym środkiem podziału obowiązków jest Trello – wszelkie inicjatywy, spotkania oraz szkolenia pojawiają się w jego obszarze. W razie chęci zaangażowania się w konkretne zadanie wystarczy aktywność pod kartą w formie komentarza dotycząca woli współpracy, ewentualnie też skierowanie zapytania do osoby z Zarządu dotyczącego potencjalnych obszarów działania którzy przydzielą odpowiednie zadanie zgodne z zakresem własnych kompetencji bądź takie zasugerują. Mamy świadomość obowiązków życia prywatnego niemniej cenimy sobie aby wszelkie opóźnienia bądź niedyspozycje zgłaszać z wyprzedzeniem – cała drużyna działa wtedy znacznie sprawniej.

Będąc członkiem Samorządu poprzez:

 • Trello – karty oznaczone jako zakończone wraz z osobami zaangażowanymi w obrębie karty

 • Google Sheets – zbiorczy arkusz Samorządu oraz zakładka o nazwie Raport

 • Google Docs – zbiorcze dokumenty tekstowe tworzone co dwa miesiące

 • Kontakt z innymi członkami Samorządu

 • Fanpage na FB

 • Stronę internetową Samorządu

Nie będąc członkiem Samorządu poprzez:

 • Fanpage na FB – wszelkie spotkania oraz wydarzenia kierowane do studentów

 • Stronę internetową Samorządu

 • Kontakt z członkami Samorządu

Ze względu na:

 • realny wpływ na życie uczelni oraz sprawowanie roli przedstawiciela studentów

 • ciekawsze CV dające możliwość wyróżnienia się wśród innych kandydatów

 • szansę na realizację swoich pasji oraz zainteresowań jak również szerzenie ich w obrębie uczelni

 • możliwość zawarcia szerokich znajomości w obrębie uczelni oraz poza nią (np. zjazdy Forum Uczelni Niepublicznych)

 • nabycie doświadczenia w zakresie zarządzania mniejszymi lub większymi projektami (np. WSEIcraft)

 • rozwój kompetencji miękkich w zakresie m.in. negocjacji w mniej lub bardziej wymagających sytuacjach

 • stworzenie wielu okazji do współpracy z bytami uczelni

Nie jestem studentem...

Prosimy o skierowanie wiadomości z odpowiednim zapytaniem na mail ogólny Samorządu bądź wykorzystanie zakładki Kontakt.

samorzad@wsei.edu.pl

Jesteśmy bezpośrednio odpowiedzialni za coroczne Juwenalia organizowane w obrębie uczelni, organizacją hackathonu WSEIcraft 4.0, wsparciem organizacji innych hackathonów w obrębie uczelni, cyklem Nocy Filmowych dla studentów, wieloletnim magazynem Sm@rt, regularnym animowaniem społeczności studenckiej szkoleniami oraz warsztatami.

Treść FAQ dotyczy funkcjonowania Samorządu kadencji 2018/2019