Kalendarz roku akademickiego

Semestr zimowy ❄️

Semestr letni ☀️

28 września
Początek zajęć w semestrze zimowym

3 października
Uroczysta inauguracja roku akademickiego

21 grudnia – 2 stycznia
Przerwa świąteczno – noworoczna

4 lutego
Koniec zajęć w semestrze zimowym

11 lutego – 24 lutego
Zimowa sesja egzaminacyjna

24 lutego
Ostateczny termin zaliczeń z przedmiotów objętych egzaminami

25 lutego – 3 marca
Przerwa międzysemestralna

4 marca – 17 marca
Sesja poprawkowa semestru zimowego

8 marca
Ostateczny termin zaliczenia semestru zimowego

28 września
Początek zajęć w semestrze zimowym

3 października
Uroczysta inauguracja roku akademickiego

21 grudnia – 2 stycznia
Przerwa świąteczno – noworoczna

17 lutego
Koniec zajęć w semestrze zimowym

18 lutego – 3 marca
Zimowa sesja egzaminacyjna

3 marca
Ostateczny termin zaliczeń z przedmiotów objętych egzaminami

4 marca – 17 marca
Sesja poprawkowa semestru zimowego

18 marca
Ostateczny termin zaliczenia semestru zimowego

4 marca
Początek zajęć w semestrze letnim

18 kwietnia – 23 kwietnia
Przerwa świąteczna

16 czerwca
Koniec zajęć w semestrze letnim

17 czerwca – 30 czerwca
Letnia sesja egzaminacyjna

1 lipca
Ostateczny termin zaliczeń z przedmiotów objętych egzaminami

9 sierpnia – 22 sierpnia
Sesja poprawkowa semestru letniego

23 sierpnia
Ostateczny termin zaliczenia semestru letniego 

4 marca
Początek zajęć w semestrze letnim

18 kwietnia – 23 kwietnia
Przerwa świąteczna 

14 lipca
Koniec zajęć w semestrze letnim

15 lipca – 28 lipca
Letnia sesja egzaminacyjna

28 lipca
Ostateczny termin zaliczeń z przedmiotów objętych egzaminami

9 sierpnia – 22 sierpnia
Sesja poprawkowa semestru letniego

23 sierpnia
Ostateczny termin zaliczenia semestru letniego