Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu samorzad.wsei.edu.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy iż Samorząd Studencki nie dokonuje jakiegokolwiek przetwarzania oraz kolekcjonowania danych użytkowników strony.

Serwis wykorzystuje pliki Cookie wyłącznie do celów związanych z technicznym zapleczem funkcjonowania strony oraz nie stanowią elementu jakichkolwiek działań statystycznych lub marketingowych ze strony Samorządu Studentów.

Użytkownik strony posiada możliwość usunięcia plików Cookie w sposób wskazany przez autora wykorzystywanej przeglądarki internetowej lub innego programu umożliwiającego dostęp do strony.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) administrator strony nie ponosi odpowiedzialności jeśli nie wie o bezprawnym charakterze publikowanych wpisów. Administrator w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

Film będący tłem dla strony tytułowej stanowi fragment materiału „Biuro Karier WSEI – tu jest Twoja kariera” udostępniony na kanale „WSEI Kraków – Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki”. TSUE (Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej) postanowieniem z dnia 21 października 2014 roku (sprawa C-348/13) stwierdził, że osadzanie filmu z innego portalu nie stanowi „udostępniania” utworu w rozumieniu art. 3 ust. 1 dyrektywy 2001/29/WE. Osoba wklejająca udostępniony już na innym portalu internetowym film nie narusza praw autorskich bowiem utwór został wcześniej publicznie udostępniony. Samorząd Studentów w żaden sposób nie przypisuje sobie jakichkolwiek praw do zamieszczonego filmu, podobnie nie przypisuje sobie praw do materiałów innych bytów oraz jednostek uczelni. Strona ma charakter wyłącznie informacyjny.

Logo stowarzyszenia studenckiego Dobre Duszki (nazywane również Dobre Duszki WSEI) pochodzi ze strony https://dobre-duszki.blogspot.com. Cele oraz ramy działania stowarzyszenia Dobre Duszki określa dokument w obrębie zasobów Parku Technologicznego WSEI – Dobre-Duszki.pdf. Samorząd Studentów WSEI nie przypisuje praw do loga stowarzyszenia Dobre Duszki oraz do jakichkolwiek innych zasobów będących efektem pracy Stowarzyszenia. Samorząd Studencki nie jest jakkolwiek powiązany ze Stowarzyszeniem na innym polu niż ten związanym z działalnością Samorządu w obrębie uczelni oraz jednostek z nią powiązanych.

Wszelkie materiały wykorzystane do stworzenia strony są autorskie lub zgodne z licencją która umożliwia ich udostępnienie w takiej formie w jakiej są prezentowane (w większości General Public License).

Autor strony nie odpowiada za nieprzewidziane problemy związane z infrastrukturą techniczną strony po stronie serwera na którym umiejscowione są zasoby. Infrastruktura strony w postaci serwera oraz sama domena (wraz z jej wszelkimi subdomenami) są własnością Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie.

Autor (nazywany również edytorem) strony wykonał ją w ramach własnej inicjatywy dla Samorządu Studenckiego.
Strona została wykonana Samodzielnie przez jedną osobę. Praca na rzecz Samorządu miała charakter pro bono.

Zawartość strony nie ma na celu działania na szkodę jakichkolwiek osób fizycznych lub osób prawnych.
W razie odbioru treści w sposób niezamierzony przez osobę edytora uprasza się o kontakt.

Edytor strony zastrzega sobie prawo do usunięcia dowolnych treści chronionych prawem autorskim edytora.