WSEIcraft 4.0

1
Uczestników
1
Drużyn
1
Stworzonych gier
1
Wypożyczonych urządzeń
1
Komórek arkusza dokumentacji
> 1
Grafik na rzecz wydarzenia
1
Ocen składowych jurorów
1
Miesiące przygotowań

Wydarzenie miało charakter hackathonu dla szkół średnich który odbył się 1-2 marca 2019

Maggie Bartnik

Lider organizacji wydarzenia

 • Trello wydarzenia
 • Regulamin wydarzenia
 • Harmonogram wydarzenia
 • Formularz dla liderów
 • Formularz dla szkół
 • Lista mailingowa
 • Zaproszenia dla szkół
 • Catering
 • Promocja wydarzenia
 • Zamówienia koszulek
 • Przygotowanie sal
 • Organizacja giftbagów
 • Rejestracja uczestników
 • Czuwanie nad przebiegiem
 • Organizacja minikonkursu (1)
 • Organizacja minikonkursu (2)
 • Organizacja minikonkursu (3)
 • Organizacja minikonkursu (4)
 • Kontakt z uczestnikami
 • Kontakt ze szkołami
 • Organizacja nagród
 • Porządkowanie sal

Krzysztof Kaim

Współlider organizacji wydarzenia

 • Identyfikacja wizualna
 • Plakaty
 • Formularz dla liderów
 • Formularz dla szkół
 • Strona WWW
 • Prezentacja uczelni
 • Prezentacja wydarzenia
 • Koszulki organizatorów
 • Koszulki uczestników
 • Identyfikatory
 • Plakaty Zwierzątek (34)
 • Dyplomy (1/2/3/U)
 • QR / wizytówki
 • Dokumentacja konkursów
 • Dokumentacja wydarzenia
 • Ankieta po wydarzeniu
 • Projekt mapy
 • Porządkowanie sal
 • Zbiorcza dokumentacja
 • Pomysły tematów gier
 • Ocenianie – slot #1
 • Ocenianie – slot #2
 • Ocenianie – slot #3
 • Ocenianie – dokumentacja

Wsparcie

Bezpośrednie

 • Jakub Kulikowski

 • Tomasz Grochowski

 • Kajetan Jóźwiak

 • Michał Madejski

 • Karol Bronowski

 • Michał Piątkowski

 • Karol Marszalik

 • Szymon Przybyszewski

 • Daniel Marcinkowski

 • Bartek Łąką

 • Maciej Duda

 • Kamil Rzeszutek

 • Tomasz Gawron

 • Tomasz Szymczyk

 • Jakub Starzec


  Wybrane osoby z uczelni (m.in. Justyna Kozioł, Grzegorz Garczarczyk)

Aktywności wszystkich zaangażowanych osób

Kajetan Jóźwiak

Jury / Organizacja / Trener

 • Rejestracja uczestników
 • Czuwanie nad przebiegiem 
 • Bieżące wsparcie IT 
 • Porządkowanie sal 
 • Organizacja sal 
 • Organizacja nagród
 • Prowadzenie szkolenia (1)
 • Prowadzenie szkolenia (2)
 • Prowadzenie szkolenia (3)
 • Prowadzenie szkolenia (4)
 • Prowadzenie szkolenia (5)
 • Prowadzenie szkolenia (6)
 • Ocenianie – slot #3

Karol Marszalik

Trener / Organizacja

 • Rejestracja uczestników
 • Czuwanie nad przebiegiem
 • Bieżące wsparcie IT
 • Porządkowanie sal
 • Organizacja sal
 • Prowadzenie szkolenia (1)
 • Prowadzenie szkolenia (2)
 • Prowadzenie szkolenia (3)
 • Prowadzenie szkolenia (4)
 • Prowadzenie szkolenia (5)
 • Prowadzenie szkolenia (6)
 • Prowadzenie szkolenia (7)
 • Prowadzenie szkolenia (8)
 • Prowadzenie szkolenia (9)

Michał Piątkowski

Trener / Organizacja

 • Formularz dla liderów
 • Formularz dla szkół
 • Rejestracja uczestników
 • Czuwanie nad przebiegiem
 • Bieżące wsparcie IT
 • Zespoły na Discord
 • Serwer z grami dla jurorów
 • Logistyka pod kątem IT
 • Porządkowanie sal
 • Organizacja sal
 • Organizacja nagród
 • Prowadzenie szkolenia (1)
 • Prowadzenie szkolenia (2)
 • Prowadzenie szkolenia (3)
 • Prowadzenie szkolenia (4)

Karol Bronowski

Jury / Organizacja / Trener

 • Szkolenie trenerów
 • Prowadzenie szkolenia (1)
 • Prowadzenie szkolenia (2)
 • Prowadzenie szkolenia (3)
 • Prowadzenie szkolenia (4)
 • Ocenianie – slot #1
 • Ocenianie – slot #2
 • Konsultowanie tematów gier

Szymon Przybyszewski

Trener / Organizacja

 • Rejestracja uczestników
 • Bieżące wsparcie IT
 • Prowadzenie szkolenia (1)
 • Prowadzenie szkolenia (2)
 • Prowadzenie szkolenia (3)
 • Prowadzenie szkolenia (4)

Tomasz Grochowski

Jury / Organizacja

 • Pomysły tematów gier
 • Ocenianie – slot #1
 • Ocenianie – slot #2
 • Ocenianie – slot #3
 • Ocenianie – technikalia
 • Porządkowanie sal

Daniel Marcinkowski

Trener

 • Prowadzenie szkolenia (1)
 • Prowadzenie szkolenia (2)
 • Prowadzenie szkolenia (3)
 • Prowadzenie szkolenia (4)

Jakub Kulikowski

Organizacja

 • Rejestracja użytkowników
 • Organizacja sal
 • Porządkowanie sal

Bartłomiej Łąka

Organizacja

 • Pakowanie giftbagów
 • Porządkowanie sal
 • Organizacja sal

Maciej Duda

Organizacja

 • Pakowanie giftbagów
 • Porządkowanie sal
 • Organizacja sal

Michał Madejski

Fotograf

 • Relacja fotograficzna
 • Obróbka zdjęć

Kamil Rzeszutek

Organizacja

 • Rejestracja uczestników
 • Pakowanie giftbagów

Tomasz Gawron

Organizacja

 • Porządkowanie sal
 • Organizacja sal

Tomasz Szymczyk

Organizacja

 • Rejestracja uczestników

Jakub Starzec

Organizacja

 • Pakowanie giftbagów

Dziękujemy!

Podział ról osób zaangażowanych

Organizacja

Maggie Bartnik
Krzysztof Kaim
Jakub Kulikowski
Tomasz Grochowski
Kajetan Jóźwiak
Karol Bronowski
Michał Piątkowski
Karol Marszalik
Szymon Przybyszewski
Daniel Marcinkowski
Bartek Łąką
Maciej Duda
Kamil Rzeszutek
Tomasz Gawron
Tomasz Szymczyk
Jakub Starzec

Jurorzy

Tomasz Grochowski
Krzysztof Kaim
Karol Bronowski
Kajetan Jóźwiak

Uczelnia (Arkadiusz Chyżyński, Dariusz Put, Marcin Szydłowski)

 

Trenerzy

Kajetan Jóźwiak
Karol Bronowski
Michał Piątkowski
Karol Marszalik
Daniel Marcinkowski

Relacja fotograficzna wydarzenia (fot. Michał Madejski)

Loga zespołów (plakaty zespołów)

Grafiki informacyjne (w trakcie trwania wydarzenia)

Koszulki (dla wszystkich) oraz identyfikatory